Anh Bình – 12 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • - Màu sắc: Vân gỗ
  • - Chất liệu: Thép mạ điện chống han rỉ
  • - Công nghệ sơn: Sơn tĩnh điện, Sơn điện ly
  • - Kích thước CỬA: 950 x 2230 mm, 890 x 2230 mm, 950 x 2200 mm, 890 x 2200 mm, Theo yêu cầu
  • - Kích thước TƯỜNG XÂY:: 960 x 2210 mm, 900 x 2210 mm, 960 x 2180 mm, 900 x 2180 mm, Theo yêu cầu
  • - Chủ công trình: Anh Bình
  • - Địa chỉ công trình: 12 Tăng Bạt Hổ, 12 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • - Số lượng cửa: 2 bộ cửa hai cánh, khuôn kép, cánh dày 7cm
  • - Thời gian thi công: 950 x 2230 mm, 890 x 2230 mm, 950 x 2200 mm, 890 x 2200 mm, Theo yêu cầu
  • Tin tức khác